Het koor

Tutti is een katholiek jongerenkoor uit Gorinchem van 17 leden tussen de 14 en 35 jaar oud. We repeteren op vrijdagavond van 20.15u tot 22.15u.

Een keer in de maand zingen wij op zondag bij onze eucharistieviering in de kerk. Ons repertoire is Nederlands- en Engelstalig modern en een- tot vierstemmig.

Tutti is opgericht op 12 mei 1975. Het koor had toen nog geen pakkende naam. Totdat iemand van de begeleiding op het idee kwam het koor te vernoemen naar een muziekterm: “Tutti”. Tutti betekent “allen” wat natuurlijk wel toepasselijk was voor een koor.

Het bestuur

Het bestuur houdt zich bezig met de bestuurstaken zoals we die in elke vereniging wel kunnen vinden. Zo is het bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de vereniging, maar ook voor het organiseren van jongerenvieringen of -diensten bij een andere parochie of gemeente. Daarnaast houdt het bestuur zich ook bezig met de organisatie van het jaarlijkse Jongerenkorenfestival te Rijsbergen en Het WeekendUit.

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende vijf personen:

  • Adinda Behr, voorzitter
  • Leonie Spencer, vice-voorzitter
  • Tim Selij, penningmeester
  • Inge Bloemendaal, secretariaat

Muziekcommissie

De muziekcommissie is verantwoordelijk voor de liederen die gezongen worden door het koor. Daarnaast zijn ze ook verantwoordelijk voor de liederen die gezongen worden bij belangrijke gebeurtenissen en vieringen (concerten, Kerstmis, enz).

Ze kijken ook of het huidige repertoire nog actueel is en of er nieuwere liederen ingestudeerd moeten worden. Hiervoor kijken ze naar twee dingen waar een lied aan moet voldoen alvorens het opgenomen wordt in het repertoire van Tutti:

  • Is het muzikaal wel leuk om te zingen?
  • Is het tekstueel wel bruikbaar voor ons koor?

Mappencommissie

De mappencommissie houdt zich bezig met de mappen, hoe kan het ook anders. We zorgen ervoor dat de mappen netjes zijn, dat het archief met alle muziek netjes is en dat alle bladmuziek voldoende op voorraad is. Eens per jaar houden we een grote mappencontrole waarbij we de mappen van alle leden voorzien van een nieuwe inhoudsopgave, of naamkaartje als dat nodig is. Daarnaast vervangen we kapotte bladmuziek en geven we evt nieuwe liedjes een vaste plek in de map. Het lijkt soms een beetje saai, maar met elkaar maken we er altijd weer een feestje van!

Tekstgroep

Binnen de tekstgroep houden we ons bezig met de liturgische kant van Tutti. Eens in de maand mogen we zingen tijdens de eucharistievieringen in onze kerk. Als tekstgroep komen we een aantal weken voor de viering bij elkaar en we bespreken dan samen met de pastoor de lezingen van die viering. We hebben het er dan met elkaar over wat de teksten ons zeggen en over wat het Evangelie, dat zo lang geleden geschreven is, nu voor ons, jongeren, betekent. Op basis van dit gesprek komen we dan meestal tot een bepaald thema of onderwerp dat mooi past bij de lezingen van die zondag. En zoals de naam tekstgroep al een beetje zegt, maken of zoeken we dan teksten die mooi bij het onderwerp passen als inleiding, slotgedachte of als voorbede.

De tekstgroep bereidt ook twee of drie keer per jaar de zang- en gebedsvieringen voor die we op zaterdag in de kerk mogen verzorgen. Hiervoor kiezen we ook vaak een thema of onderwerp dat ons aanspreekt en op basis daarvan schrijven we teksten, gedichten of kijken we naar het leven van bijvoorbeeld een heilige. Zo bereiden we vieringen voor waarin ruimte is voor zang, gebed, verdieping en bezinning.

Tenslotte helpen we af en toe ook mee met de voorbereiding van vieringen of diensten van kerken waar we als gastkoor mogen komen zingen.

Bargroep

Een gezelligere groep/commissie is er niet binnen Tutti. Iedere vrijdagavond (behalve op goede vrijdag) is onze bar geopend. Na het zingen drinken we met z’n allen gezellig wat in de kelder van de kerk. Even gezellig bijkletsen en meezingen met de muziek is altijd een goede afsluiter van de week, of een goed begin van het weekend!